Hạnh phúc | There is Love

0

nail-art-1_1B3U6303

Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Makeup: DŨNG PHAN
Model: ÁI CHÂU

nail-art-layout-8-1

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước 2: Sơn đỏ ở đầu móng.
Bước 3: Chấm bi tím hàng xéo.
Bước 4: Hoàn chỉnh việc chấm bi trên móng.
Bước 5: Vẽ hình tròn màu hồng ở móng.
Bước 6: Dặm đỏ lên hình tròn.
Bước 7: Vẽ khung hoa hồng nhỏ.
Bước 8: Thêm 1 vòng khung hoa ở ngoài.
Bước 9: Vẽ khung hoa to màu đỏ.
Bước 10: Vẽ lá màu tím đỏ.
Bước 11: Sơn bóng móng.
Bước 12: Đính hạt.

nail-art-1B3U6344