Green Summer

0


Photography : Paul Do PaulDoPhotography.com & Nathan Thai Le NathanLePhotography.com
Makeup & Hair : Jacky Tai
https://www.facebook.com/JackyTaiFashionandBeauty
Creative Assistants
: Amy Nguyen & Vince Le
Nails : Quynh Nhu Duong 626.456.3490
Model : Trang Tran


Bước 1: Sơn hai lớp tím.


Bước 2: Tạo đường viền màu xanh lá.


Bước 3
: Vẽ hoa văn xanh.


Bước 4: Thêm những cánh hoa vàng và xanh.


Bước 5
: Vẽ đường cong bên hoa vàng, sơn hai lớp bóng rồi đính hai hột rhinestones làm nhụy hoa.