Gọi tên bốn mùa | The seasons of life

0
203

nail-art-goi-ten-bon-mua

Nails KELLY PANG
Model PHAN THU QUYÊN
Makeup QUỐC HƯNG
Photography NGUYỄN LONG

nail-art-layout-7

Bước 1: Dặm kim tuyến ở phần móng.
Bước 2: Dặm hồng thân móng.
Bước 3: Dặm xanh đầu móng.
Bước 4: Đính nơ.
Bước 5: Đính nơ lên hết thân móng.
Bước 6: Thêm nơ ở đầu móng.
Bước 7: Đính hạt.

3nail-art-goi-ten-bon-mua