Glamour

0

nail-art-----

Nails KELLY PANG
Model PANG MỸ NGUYÊN
Makeup DŨNG PHAN
Photography NGUYỄN LONG

nail-art-layout-8-1

Bước 1: Sơn bạc 2 bên móng và xanh đen ở giữa.
Bước 2: Sơn kim tuyến lên phần màu bạc.
Bước 3: Dùng cọ vẽ hoa văn trắng trên đầu móng.
Bước 4: Kéo dài hoa văn.
Bước 5: Vẽ hoa văn ra giữa thân móng.
Bước 6: Vẽ hoa văn nhỏ cho phần đuôi móng.
Bước 7: Thêm hình tứ giác trang trí rồi sơn bóng móng.
Bước 8: Đính nơ.

up-nail-art-A98Q5304-2-re