Funny Farm

0

nial-art-IMG_1217

Nails KELLY PANG
Photos DANNY PANG

nail-art-layout-7-1

Bước 1: Sơn kim tuyến nhiều màu ở đầu móng.
Bước 2: Vẽ hình chân màu vàng.
Bước 3: Dùng bột vẽ hình tròn màu trắng.
Bước 4: Thêm hình bầu màu vàng.
Bước 5: Vẽ tai và sừng.
Bước 6: Vẽ mắt, miệng.