Fruit

0


Nails: Kelly Pang
Photography: Nguyễn Long


Bước 1: Sơn móng màu trắng.


Bước 2: Mỗi đầu móng 1 màu.


Bước 3: Hình tròn lớn nhỏ trên đầu móng.


Bước 4
: Dùng cọ nổi vẽ thân trái cây.


Bước 5: Thêm lá xanh cho trái đỏ.


Bước 6: Vẽ gân hoàn chỉnh cho lát cam và kiwi.


Bước 7: Thêm dây leo màu xanh.


Bước 8: Sơn bóng.


Bước 9: Đính hạt.