From heart to heart

0
217


Nails:
KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG

Bước 1: Sơn xen kẽ móng màu vàng và trắng.

Bước 2: Chà nhẹ màu vàng lên móng trắng.

Bước 3: Chà lên tất cả các móng trắng.

Bước 4: Viền vàng ở móng.

Bước 5: Đính hạt lên móng.

Móng hoàn tất.