Flowers of the Night ( Hoa đêm )

0

Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG
Makeup: DŨNG PHAN
Model: KELLY

Bước 1: Sơn móng màu đen.

Bước 2: Vẽ cánh hoa màu vàng.


Bước 3:
Hoàn chỉnh bông hoa màu vàng.

Bước 4: Thêm 1 hoa màu cam bên cạnh.

Bước 5: Vẽ hoa màu tím nhạt.

Bước 6: Vẽ lá màu xanh.


Bước 7:
Chấm bi trang trí.

Thay đổi mẫu vẽ cho các móng còn lại để hoàn tất tác phẩm trang trí móng.