Falling into You | Nail Art

0

Nails KELLY PANG
Model THOẠI TIÊN
Makeup QUỐC HƯNG
Photography NGUYỄN LONG

Bước 1: Sơn móng màu xanh kim tuyến.
Bước 2: Gắn hoa cúc trắng to ở cuối móng.
Bước 3: Gắn thêm 1 hoa nhỏ.
Bước 4: Đính hạt.