Dưỡng da trước ngày cưới

0


Skin care, Makeup & Hair:
KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographers: DOMINIC WONG, imanstudios.com
Designer: DEBBIE NGHIEM, ggconnections.com
Model: KAYLA TRAN – Miss San Diego Photogenic

Products:
– Purity Cleanser, $32 @ Macy’s
– Microdelivery Peel, $68 @ Macy’s
– Kiss Me Exfoliating Scrub, $15 @ Macy’s
– Eye Hope Eye Cream, $49 @ Macy’s
– Kiss of Hope Lip Treatment, $16 @ Macy’s
– Hope in the Jar Moisturizer, $60 (4 oz.) @ Macy’s or @ www.philosophy.com

Bước 1: Rửa mặt bằng nước Purity Cleanser.
Step 1: Wash your face with Purity Cleanser.

Bước 2: Xức Microdelivery Peel với vitamin C Peptide resurfacing crystals lên mặt rồi massage nhẹ và đều theo đường tròn khắp mặt khoảng 60 giây (tránh vùng mắt).
Step 2: Apply Microdelivery Peel with vitamin C Peptide resurfacing crystals on face and gently massage in circular motion on over face for 60 seconds (avoid eye areas)

Bước 3: Thoa Microdelivery Peel với Lactic/Salicylic acid activating gel lên để giúp các tinh thể crystals hoạt động (3 phút).
Step 3: Apply generous amount of Microdelivery Peel Lactic/Salicylic acid activating gel to activate the crystals (3 minutes).Bước 4:
Trong khi chờ đợi, dùng một lượng nhỏ Kiss Me Exfoliating Scrub để massage lên môi cho đến khi các tinh thể crystals tan ra.
Step 4: While waiting, massage a small of amount of Kiss Me Exfoliating Scrub onto lips until sugar crystals dissolve.

Bước 5: Rửa mặt lại trước khi thoa kem Hope in the Jar Moisturizer.
Step 5: Rinse face thoroughly before applying Hope in the Jar Moisturizer.

Bước 6: Chấm kem Eye Hope Eye Cream dưới mắt rồi thoa đều ra.
Step 6: Dab small dots of Eye Hope Eye Cream under the eyes and smooth it out.


Bước 7:
Thoa kem môi Kiss of Hope Lip Treatment.
Step 7: Apply Kiss of Hope Lip Treatment on lip.