Dưa hấu / Watermelon

0


Nails: Kelly Pang
Photos: Nguyễn Long


Bước 1: Sơn móng màu trắng.


Bước 2: Dặm màu xanh lá cây lên móng.


Bước 3: Dặm thêm 1 lớp màu xanh đậm.


Bước 4: Dặm thêm 1 màu lớp màu trên móng.


Bước 5: Vẽ nửa hình tròn trên móng.


Bước 6: Viền đen để vẽ thành trái dưa hấu.


Bước 7: Vẽ hình nửa trái dưa màu đỏ.


Bước 8: Chấm màu đen làm hột trên màu đỏ.


Bước 9: Vẽ hoa trắng bên cạnh và dặm kim tuyến trên đầu móng.