Disco / Cuồng nhiệt Disco

0


Nails: Kelly Pang
Photos: Nguyễn Long
Makeup: Quân Nguyễn
Model: Kata Hy


Bước 1: Sơn bóng màu trắng.


Bước 2: Vẽ những hình vuông cách điệu.


Bước 3: Sơn màu tím một số ô.


Bước 4: Sơn thêm màu đỏ ở một số ô.


Bước 5: Thêm một số ô màu vàng.


Bước 6: Vẽ các hình trang trí ở ngoài rồi sơn bóng móng.


Bước 7: Đính nơ trên móng.