Đêm tình yêu

0


Nails: Kelly Pang
Photos: Nguyễn Long


Bước 1: Sơn móng màu trắng và đen xen kẽ.


Bước 2: Vẽ sọc đen trên nền móng trắng.


Bước 3: Đính hình trái tim đỏ lên nền móng đen.


Bước 4: Sơn bóng.


Bước 5: Đính hạt trắng trên nền móng đen.


Bước 6: Đính hạt đỏ trên các móng còn lại.