Đêm nhạc thính phòng GRATITUDE tại Cậu Lac Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học

0


ĐÊM NHẠC THÍNH PHÒNG THÁNG SÁU

 - Teresa Mai . Vân Anh

 - Thứ Bảy ngày 14 tháng 6, 2014

 - 7:30 PM – 10:00 PM

Địa điểm:

       Viện Việt-Học
       15355 Brookhurst St., Ste. #222

       Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

       http://www.viethoc.com

       info@viethoc.com
Màn trình tấu của Vân Anh


Teresa Mai (Sangeeta Kaur)
sangeetakaurmusic.com

Chỗ ngồi có giới hạn.
Kính mời xem flyer để biết thêm chi tiết và liên lạc (714) 837-0047 để giữ vé ($35, $45)