Cúc trắng (White daisy)

0

 

Nails: KELLY PANG
Photo: NGUYỄN LONG


Bước 1:
Sơn topcoat lên móng.


Bước 2:
Dặm xanh đầu móng.


Bước 3:
Vẽ cánh hoa màu trắng.


Bước 4:
Hoàn chỉnh cánh hoa.


Bước 5:
Vẽ lá.


Bước 6:
Hoàn chỉnh hoa trên các móng còn lại.


Bước 7:
Đính hạt màu xanh làm nhụy hoa.