Crush on you

0

Kỹ thuật vẽ cọ bản 3D

vietbauty-nail-art3

Nails: KELLY PANG
Model: THU TRANG
Makeup: ĐỖ UYÊN
Photography: NGUYỄN LONG

vietbeauty-nail-art

Bước 1: Sơn top coat.
Bước 2: Sơn vàng cong đầu móng.
Bước 3: Dùng cọ vẽ hình cong.
Bước 4: Thêm 1 lớp phía trên.
Bước 5: Vẽ đường cong của hoa nhỏ phía trên.
Bước 6: Hoàn chỉnh cánh hoa 3D..
Bước 7: Thêm cánh ở đầu móng.
Bước 8: Hoàn chỉnh hoa đầu móng.
Bước 9: Vẽ thêm lá trên móng.
Bước 10: Viền trắng.
Bước 11: Trang trí móng & sơn bóng.

2vietbeauty-nail-art

Mẫu móng sau khi hoàn tất