Cơn gió mùa hè | Summer Breeze

0

nail-art-A98Q2964-OK-Khoe

Nails KELLY PANG
Photos NGUYỄN LONG

nail-art-layout-7-1

Bước 1: Sơn móng màu trắng.
Bước 2: Dùng cọ bản để vẽ màu 3D.
Bước 3: Vẽ thêm cánh hoa.
Bước 4: Thêm lá màu đồng.
Bước 5: Viền cánh, chấm bi và vẽ thêm hoa văn.
Bước 6: Sơn bóng.