Chợt yêu | With Love

0

uupp--hoan-chinh-2

Nails: KELLY PANG
Photos: WHYNOT

up_hoan-chinh-2

Bước 1: Sơn móng màu đỏ.
Bước 2: Vẽ cánh hoa màu vàng.
Bước 3: Hoàn chỉnh các cánh hoa.
Bước 4: Viền gân lá màu đen.
Bước 5: Hoàn chỉnh viền các gân lá.
Bước 6: Chấm bi vàng.
Bước 7: Dặm kim tuyến.
Bước 8: Sơn bóng móng.