Cho Ngày Tình Nhân

0

Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG

Bước 1: Sơn móng màu hồng.


Bước 2:
Tô đỏ ở đầu móng.


Bước 3:
Thêm 1 lớp đỏ cam.

Bước 4: Chấm bi đen.


Bước 5:
Vẽ hình trái tim màu đen.


Bước 6:
Đính hạt viền xung quanh trái tim.

Bước 7: Đính thêm 1 hạt màu vàng làm điểm nhấn.