Cho ngày nắng lên / Sunflower inspiration

0

Bước 1: Sơn móng màu vàng nhũ.

Bước 2: Vẽ hoa màu vàng.

Bước 3: Vẽ hoa nhiều cánh ở móng cái.

Bước 4: Biến tấu cánh hoa ở các móng tay.

Bước 5: Dặm màu cam làm nhụy hoa.

Bước 6: Dặm thêm 1 lớp màu đen trên nhụy hoa.

Bước 7: Chấm bi màu xanh trong nhụy hoa.

Bước 8: Chấm bi trang trí màu đỏ và đen.


Móng hoàn tất


Nails: Kelly pang
Photos: Nguyễn long