A Cheerful Moment

0

VBb10-2014

Nails: KELLY PANG
Model: NGÂN HÀ
Makeup: MISEO PHẠM
Photography: NGUYỄN LONG

up-layout-8-1

Bước 1: Sơn móng màu trắng đục.
Bước 2: Vẽ viền cam ngang móng.
Bước 3: Sọc chéo ở đầu móng.
Bước 4: Thêm 1 lớp sọc.
Bước 5: Thêm 1 lớp chéo màu vàng.
Bước 6: Viền các đường cong ngang móng.
Bước 7: Vẽ cánh hoa màu tím nhạt.
Bước 8: Thêm 1 hoa nhỏ màu vàng.
Bước 9: Vẽ 2 trái cherry.
Bước 10: Viền cánh và chấm nhụy hoa.
Bước 11: Chấm bi trắng, sơn bóng móng.
Bước 12: Đính hạt.

2_VBbb-10-2014-