Charlene K giảm giá đặc biệt các mặt hàng nữ trang cho độc giả VietBeauty

0
150

up-

Charlene K giảm giá đặc biệt các mặt hàng nữ trang cho độc giả VietBeauty
Để cảm tạ độc giả VietBeauty đã ủng hộ các mặt hàng nữ trang của công ty qua các bài shopping guide trong thời gian vừa qua, Charlene K cho biết sẽ giảm thêm giá bán khi độc giả mua hàng trên website của công ty, http://www.shopcharlenek.com/. Trước khi trả tiền các món hàng (before checkout), các bạn nhớ đánh vào mã số “Chk8” để được tiết kiệm thêm 30% trên giá đã sale.

Special Charlene K discount for VietBeauty readers
To thank VietBeauty readers for their recent interest in Charlene K products through the VietBeauty shopping guide, readers will receive a special discount when they buy jewelry on their website, http://www.shopcharlenek.com/
Before checkout, use the discount code “Chk8” to save 30% off your sale price.

Thank you to Charlene K for collaborating with VietBeauty and for the special offer!