Chân xinh chào hè

0
1109

nail-art-up-2

Mẫu 1:
– Sơn móng màu trắng. Dùng bột bản vàng dặm phần đầu móng
– Dùng cọ nét vàng vẽ phần cánh hoa
– Dùng cọ nét nâu viền cánh hoa và kéo tia cho các cánh hoa

nail-art-up-4

Mẫu 2:
– Dùng sơn nhũ kim tuyến làm nền móng
– Dùng cọ nét trắng vẽ phần cánh bướm
– Dùng cọ nét tím kéo tia trong cánh bướm
– Dùng viền nét đen viền cánh bướm và vẽ thân bướm

nail-art-up-5

Mẫu 3:
– Sơn nền móng đỏ
– Dùng cọ nét trắng vẽ đường sọc thẳng và ngang
– Dùng cọ nét đen viền đường sọc
– Dùng cọ nét nhũ vàng vẽ các đg sọc còn lại

Nails: Đặng Nhật Thảo
Photos: Đỗ Ngọc Dũng