Chân trời em mơ‏

0


Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Makeup: DŨNG PHAN
Model: THÙY TRÂM


Bước 1: Sơn Topcoat lên móng.


Bước 2: Dùng bột acrylic powder vẽ cánh hoa.


Bước 3: Hoàn chỉnh 1 hoa và vẽ thêm hoa bên cạnh.


Bước 4: Hoàn chỉnh 3 bông hoa.


Bước 5: Chấm bi trắng lên móng.


Bước 6: Chấm thêm kim tuyến trắng.


Bước 7: Gắn thêm 3 hoa hồng nổi lên trên.