Cảm ơn tình yêu

0


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn topcoat lên móng.


Bước 2: Vẽ hình cung màu trắng ở đầu móng.


Bước 3: Dặm kim tuyến ở đầu móng.


Bước 4: Vẽ cánh hoa bằng bột acrylic powder.


Bước 5: Thêm 2 cánh hoa.


Bước 6: Chồng thêm 1 lớp cánh hoa.


Bước 7: Hoàn chỉnh bông hoa.


Bước 8: Chấm bi lên móng.