Cách gắn lông mi giả / How to do individual lashes

0
270

Bước 1: Dùng nhíp gắp lông mi và để đo chiều dài cho phù hợp. Nhúng lông mi giả vào keo dán rồi đợi vài giây cho keo tạm khô.

Step 1: Hold a lash up to your eyes with tweezers to check the length. Dip lash in glue then wait a few seconds for the paste to dry partially.

Bước 2: Bắt đầu từ dưới mắt. Nhớ đo để đặt đúng vào vị trí gần lông mi thật.

Step 2: Begin at the outside of the lid, checking to ensure proper placement close to your natural lash.Bước 3: Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gắn xuống từng lông mi giả gần sát với lông mi thật của bạn.

Step 3:Close your eye and press down gently with the tweezers to seal the glue.

Bước 4: Lấy ngón tay ấn lên từng lông mi giả giữ đúng vị trí cho đến khi khô keo – mất khoảng 5 giây. Nếu cần dán thêm khoảng 5-10 lông mi giả. Giữ lông mi giả hướng vào giữa, ráng giữ khoảng cách cho đều.

Step 4: Use your finger to hold each lash in place until it dries – this should take about five seconds. Add five to 10 more lashes if you wish, working toward the center and making sure they are evenly spaced.

Bước 5: Chải mascara để lông mi nhìn thêm dài và lộng lẫy.

Step 5: Finish with a coat of mascara when worn with a pale lip and rosy blush. The look will be quite natural.


Makeup
: Kevin Nguyen
Photography : Steve Smith
Model : Kimmily