Cách điều trị da dầu và mụn đen

0


Facial, Makeup & Hair:
Kevin Nguyen, www.comeandmakemeover.com
Photographer: Dominic Wong, www.imanstudios.net
Model: Angela Dao

Products (at Walmart):
Olay Electric Facial Brush $29.97
Neutrogena Oilfree Moisture $9.97
Neutrogena Body Mist Sunblock 70 SPF $9.92
Olay Toner $4.97
Clean & Clear Astringent $3.67
Clean & Clear Cleanser $5.27
Garnier Eye Roller $10.97


Bước 1: Rửa mặt bằng nước rửa mặt cho da dầu.
Step 1: Wash face with cleanser for oily skin.


Bước 2: Chà mặt bằng dụng cụ chà mặt bằng điện theo đường vòng tròn.
Step 2: Exfoliate skin with electric facial brush in circular motion.


Bước 3: Quấn mặt bằng khăn nước ấm trong 5 phút.
Step 3: Wrap face with medium hot towel for 5 minutes.


Bước 4: Quấn bông gòn ẩm vào hai ngón tay rồi nhẹ nhàng nặn mụn ra.
Step 4: Cover fingers with damp cotton and gently press out comedones.


Bước 5: Thoa thuốc astringent lên chỗ nặn mụn để không bị nhiễm trùng.
Step 5: Apply astringent on those areas to prevent bacteria.


Bước 6: Cắt trái dâu làm hai và xoa lên khắp mặt rồi để khoảng 20 phút.
Step 6: Cut strawberry in half and rub them all over your face and leave for 20 minutes.


Bước 7: Rửa mặt lại bằng khăn ấm rồi xức lớp mỏng thuốc toner loại dùng cho da dầu lên khắp mặt.
Step 7: Remove mask with damp towel, then apply thin layer of toner for oily skin all over face.


Bước 8: Xức moisturizer loại dùng cho da dầu.
Step 8: Apply moisturizer for oily skin.


Bước 9: Xức kem dưỡng mắt theo hướng vòng tròn đi lên.
Step 9: Apply eye cream around eyes in upward and circular motion.


Bước 10: Để cho moisturizer thấm da mặt vài phút trước khi xịt kem chống nắng lên trên.
Step 10: Let moisturizer set for a couple of minutes, then spray sunscreen on top.