Brand Name Addiction

0


Nails, Hair & Makeup
: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographers: CHAU LE, chaulephotography.com ; NHAN HOANG, xtremefotography.com
Photoshop Wizard: ST RETOUCH
Model: ANNELIESE MARIE Y. LONG

CHUẨN BỊ: Cắt những mẩu giấy từ tạp chí trên đó có ghi các nhãn hiệu danh tiếng.
PREPARATION: Cut out pieces of brand names from magazines.


Bước 1: Gắn móng tay giả hay acrylic rồi dũa theo ý thích.
Step 1: Apply false nail or acrylic nail tips and file as desired.


Bước 2: Sơn lót với base coat.
Step 2: Apply base coat.


Bước 3: Sơn 2 lớp nước sơn móng màu đỏ.
Step 3: Apply two layers of red nail polish.


Bước 4: Trong lúc móng vẫn còn ướt, nhẹ nhàng đặt các mẩu giấy lên từng móng.
Step 4: While nails is still wet, carefully place the prepared brand names on each nail.


Bước 5: Sơn màu kim tuyến vàng quanh mẫu design.
Step 5: Frame the pieces of paper with gold polish.


Bước 6: Sơn một lớp keo (brush-on nail glue) dày lên trên mẫu design.
Step 6: Apply a thick layer of brush-on nail glue on top of the design.


Bước 7: Phủ móng với top coat.
Step 7: Finish with top coat.