Bới tóc uốn cong

0

Bước 1: Rẽ tóc ra thành 3 phần: 2 phần ở 2 bên trước lỗ tai rồi kéo hết phần tóc còn lại ra sau thành đuôi ngựa rồi cột lại bằng dây thun.

Step 1: Part your hair into 3 sections: 2 front sides of your head and the rest of hair in the back into one ponytail and secure with elastic band.Bước 2: Trước tiên, xịt nhẹ và đều keo giúp làm cong tóc Heat Activated Curl Maker lên những phần tóc bạn sẽ uốn cong tóc.

Step 2: First, spray slightly and evenly the Heat Activated Curl Maker on all over the area you will be curling the hair.
Bước 3: Bắt đầu một bên tóc ở phía trước, dùng cây uốn tóc độ dài 3/4 inch để uốn những phần tóc đo dài khoảng 1 đến 2 inch, rồi tiếp tục làm phần bên kia.

Step 3: Starting either side of front hair, use a 3/4 inch curling iron on 1 to 2 inch sections of hair, then fisnish on the other side.

Bước 4: Bới đuôi tóc lên đỉnh đầu phía sau rồi kẹp lại bằng kẹp tăm. Để ra vài lọn tóc nhỏ ở phía sau ót và uốn cong từng phần.

Step 4: Wrap and twist ponytail up on top in the back of the head and secure with bobbypins. Let some pieces of hair hanging loose below the nape area and curl each pieces.

Bước 5: Kéo 1 vài phần tóc uốn cong ở hai bên phía trước ra phía sau rồi quấn lên để che lại đuôi tóc, rồi xịt keo để giữ lâu cho kiểu tóc.

Step 5:
Pull some of the curling hair pieces from the front side to the back to cover the ponytail then finish with hairspray.


Before

After

Makeup Artist:  Kevin Nguyen
415-531-1476
ntdh0527@yahoo.com
Photographer: Steve Smith
408-839-4565
smith996@comcast.net