Bới tóc đón xuân (Half updo for new year)

0

Hair, Makeup, & Style: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, imanstudios.net
Photographer’s Assistant: LATISHA LEUNG
Model: CHLOE D.

Products:
Not Your Mother’s Beat The Heat, $5.99 @ Walmart
Hot Tool 1 & ½ Curling Iron,$42.59 @ Target
Aquage Finishing Spray, $19 @ Cosmoprof

Tóc hoàn tất: Phần bên hông. Sideway.


Bước 1:
Xịt keo chống cháy tóc lên hết đầu rồi chải đều ra.
Step 1: Spray heat protectant spray all over hair and come through.


Bước 2:
Chia tóc ra làm 2 phần rồi cuốn phần đuôi trước.
Step 2: Divide hair in half and start to curl the bottom hair first.

Bước 3: Thả phần tóc trên xuống. Uốn phần tóc còn lại.
Step 3: Release top part and curl the rest of hair.

Bước 4: Đánh rối 3 phần tóc trên cùng rồi quấn ra phía sau theo kiểu xoắn Pháp (French twist).
Step 4: Tease 3 top hair pieces then gather to the back into French twist.


Bước 5:
Đánh rối phần tóc ở một bên rồi xịt keo phía sau. Làm giống vậy cho phần bên kia.
Step 5: Pick up hair from a side, backcomb and hairspray the back. Do the same for the other side.


Bước 6:
Uốn ra phía sau thành lọn rồi xịt keo.
Step 6: Then wrap it to the back into the loops and finish with finishing hairspray.