Bóng biển / Waiting by the sea

0

Nails: Kelly Pang
Makeup: Dũng Phan
Photos: Nguyễn Long
Model: Kelly

Bước 1: Sơn topcoat.

Bước 2: Phun màu vàng ở đầu móng.


Bước 3
: Màu xanh phun giữa móng.


Bước 4: Phun chồng màu xanh tím lên màu vàng.


Bước 5: Dùng cọ vẽ cây dừa và hoa ở các móng.


Bước 6: Sơn bóng.


Bước 7: Đính hạt lên móng.


Hình hoàn chỉnh