Blue tango‏

0


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng tay màu trắng.


Bước 2: Vẽ khối hình màu tím nhạt lên móng.


Bước 3: Thêm 1 vòng tím nhạt hơn ở ngoài.


Bước 4: Vẽ hình tương tự nhưng nhỏ hơn ở bên cạnh.


Bước 5: Tán màu 3D để vẽ lá.


Bước 6: Viền đen vẽ cánh hoa.


Bước 7: Hoàn chỉnh 1 hoa hồng.


Bước 8: Viền hoa nhỏ còn lại.


Bước 9: Chấm bi trang trí.


Bước 10: Sơn bóng móng.

* Lưu ý: Bạn có thể sáng tạo một chút ở mỗi móng để đẹp hơn.