Blue Romance

0
270


Nails, Makeup & Hair:
KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographers: DOMINIC WONG, imanstudios.com
Designer: DEBBIE NGHIEM, ggconnections.com
Model: APANDUH BEAR


Bước 1:
Giũa móng tay để dễ gắn móng tay giả.
Step 1: File nail surface for easy attachment.


Bước 2:
Gắn móng tay giả hay móng acrylic rồi giũa theo ý thích.
Step 2: Apply false or acrylic nail tips or and file as desired.Bước 3:
Sơn lót với base coat.
Step 3: Apply base coat.


Bước 4:
Sơn 2 lớp nước sơn móng màu xanh dương (petal chrome).
Step 4: Paint 2 layers of blue nail polish (petal chrome).


Bước 5:
Gắn bông acrylic và đá trang trí.
Step 5: Decorate with acrylic flowers and rhinestones.


Bước 6:
Vẽ nhánh cây bằng nước sơn trắng.
Step 6: Draw braches with white nail polish.Bước 7:
Phủ keo giúp giữ dính đá rhinestone.
Step 7: Top with rhinestone glue.


Bước 8:
Sơn dầu cuticle xung quanh móng.
Step 8: Apply cuticle oil around nail bed.