Blue Ocean

0


Nails: Kelly Pang
Photo: Nguyễn Long


Bước 1: Sơn móng màu xanh.


Bước 2: Dặm màu xanh đậm hơn 1 tông màu.


Bước 3: Tô màu xanh đậm ở đầu móng.


Bước 4: Vẽ viền trắng sọc xanh.


Bước 5: Vẽ họa tiết màu trắng ở phía trong.


Bước 6: Chấm bi trắng lên móng.


Bước 7: Gắn nơ lên ngón đeo nhẫn.


Bước 8: Sơn bóng móng.


Móng hoàn tất.