Bình yên nhé | All My Loving

0

up_1---done

Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Makeup: MISEO
Model: NGÂN HÀ

nail-art-2_layout-7-1

Bước 1: Sơn móng màu hồng nhạt.
Bước 2: Dặm hồng đầu móng.
Bước 3: Vẽ hình cánh hoa.
Bước 4: Hoàn chỉnh các cánh hoa.
Bước 5: Thêm các hoa nhỏ hơn.
Bước 6: Vẽ các khung cánh hoa bên cạnh.
Bước 7: Đính hạt.

up_2---done