Beautiful in white‏

0


Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Makeup: DŨNG PHAN
Model: MỸ NGUYÊN


Bước 1: Sơn móng màu hồng nhạt.


Bước 2: Dùng bột acrylic để làm hoa hồng.


Bước 3: Vẽ cánh hoa bên cạnh.


Bước 4: Thêm 1 cánh hoa.


Bước 5: Hoàn chỉnh khung cánh hoa.


Bước 6: Hoàn thành bông hoa.


Bước 7: Gắn thêm 1 hoa to hơn, cao hơn.


Bước 8: Gắn nơ và hột trang trí.