Áo hồng Vu Quy | The power of pink

0

nail-art_HN0A4425OK

Nails: KELLY PANG
Photos: WHYNOT

nail-art--1111_layout-7-1

Bước 1: Sơn móng màu hồng nhạt.
Bước 2: Dùng cọ vẽ tạo hình như cánh hoa.
Bước 3: Kéo rộng phần vẽ.
Bước 4: Vẽ thêm phần hồng đậm phía trên hình.
Bước 5: Viền khung cánh hoa bằng màu nâu.
Bước 6: Sơn nước bóng.
Bước 7: Vẽ kim tuyến và đính hạt.