Always yours

0

 

Nails: Jolie Pang
Photography: Nguyễn Long
Makeup: Đức Hiển
Model: Ngọc Diệp


Bước 1: Sơn ánh nhũ trên đầu móng.


Bước 2: Dùng bột Acrylic Powder tạo hoa màu trắng và nhụy.


Bước 3: Chấm bi trắng quanh hoa.


Bước 4: Đính cườm lên móng.


Bước 5: Gắn một bông hoa to ở ngón đeo nhẫn.


Mẫu hoàn thành.