Advertising

TrangVị tríKích thước (Pixel)Thời gianGiá
 Trang chủ top_banners 680 x 80
home-banner-right190 x 160
home-banner-left300 x 250
top_footer242 x 89
bottom_footer242 x 89
home_slider_left320 x 450
home_slider_center650 x 160
home_slider_center_2470 x 116
 Trang chi tiết tin
 Trang chi tiết sản phẩm
 Trang chi tiết rao vặt