Ánh đen kiêu kỳ / Fabulous Black

0


Nails
: Jolie Pang
Photography: Nguyễn Long
Makeup: Đức Hiển
Model: Yuki


Bước 1: Sơn đen móng.


Bước 2: Sơn hình tròn màu sáng phía dưới móng.


Bước 3: Vẽ sọc màu xanh.


Bước 4
: Vẽ sọc màu vàng.


Bước 5: Vẽ thêm sọc trắng.


Bước 6: Vẽ hình cong màu vàng ở đầu móng.


Bước 7: Thêm đường cong màu xanh nhạt.


Bước 8: Vẽ đường cong màu hồng lên trên.


Bước 9: Vẽ tiếp một đường màu xanh biển


Bước 10: Chấm trắng nhũ trên nền móng đen.


Bước 11: Gắn hoa lên ngón trỏ và đeo nhẫn.


Bước 12
: Đính hạt lên ngón cái.

Mẫu hoàn thành.