A Gift for You

0

Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG

Bước 1: Sơn móng màu vàng nhạt.


Bước 2:
Vẽ hình gợn như những đám mây màu trắng.


Bước 3:
Thêm hình đám mây.


Bước 4:
Vẽ 2 đầu nơ.


Bước 5:
Hoàn chỉnh 2 đầu nơ.


Bước 6:
Vẽ hình dây ruy băng ở đuôi nơ.


Bước 7:
Chấm bi.


Bước 8:
Đính đá.