A Day in the Life

0


Nails : Kelly Pang
Photos : Nguyễn Long


Bước 1: Sơn móng.


Bước 2: Kẻ sọc ngang màu trắng ở nửa móng.


Bước 3: Kẻ thêm sọc đỏ.


Bước 4: Thêm sọc ngang màu hồng nhạt.


Bước 5: Hoàn chỉnh bằng sọc ngang màu vàng.


Bước 6: Dùng bột acrylic vẽ cánh hoa.


Bước 7: Thêm một cánh hoa nữa.


Bước 8: Hoàn chỉnh 5 cánh hoa.


Bước 9: Thêm 1 hoa bên cạnh.


Bước 10: Thêm hoa 3 cánh ở đầu móng.


Bước 11: Chấm nhụy tím.


Bước 12: Chấm bi trắng rồi sơn bóng móng.


Bước 13: Đính hạt lên móng.