"Hoa vàng mấy độ" / Bright yellow flowers

0
170


Nails
: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG
Makeup: MISEO
Model: GISELLE NGUYEN


Bước 1: Sơn topcoat
Bước 2: Dặm màu hồng lên móng
Bước 3: Vẽ nổi cánh hoa màu vàng
Bước 4: Thêm 2 cánh hoa
Bước 5: Hoàn chỉnh 5 cánh hoa
Bước 6: Vẽ thêm cánh hoa phía bên trong


Bước 7: Cho 1 cánh hoa màu trắng
Bước 8: Vẽ các cánh hoa phía bên ngoài
Bước 9: Trang trí trên móng
Bước 10: Chấm bi trắng