10 điều cần biết khi làm từ thiện

0

Mỗi năm, hàng triệu người đóng thuế tìm cách kê khai các khoản chi có thể làm giảm tổng số thu nhập chịu thuế. Một trong những cách phổ biến là đóng góp cho các tổ chức từ thiện.

Dưới đây là 10 điều mà IRS (Cục Thuế Liên Bang) muốn bạn (trong tư cách người đóng thuế) biết trước khi bỏ tiền ra làm từ thiện:

1. Chỉ những khoản đóng góp cho các tổ chức từ thiện đủ tiêu chuẩn mới được khấu trừ. Bạn có thể hỏi trực tiếp tổ chức đó, đa số sẽ trả lời được cho bạn là họ đủ tiêu chuẩn hay không. Bạn cũng có thể xem thông cáo số 78 của IRS, trong đó có liệt kê danh sách của hầu hết các tổ chức đủ tiêu chuẩn. Thông cáo này có trên website của IRS tại địa chỉ http://www.irs.gov.

2. Các khoản đóng góp từ thiện chỉ có thể được khấu trừ khi bạn kê khai khoản chi dùng mẫu đơn 1040, danh mục Schedule A.

3. Nhìn chung, bạn có thể được khấu trừ khoản tiền mặt bạn đã đóng góp hoặc giá trị tương đương giá thị trường của đa số tài sản bạn đóng góp. Những quy định đặc biệt áp dụng cho một vài loại tài sản như quần áo hoặc đồ dùng gia đình, xe hơi, tàu.

4. Nếu sự đóng góp của bạn cho phép bạn nhận được những khoản bồi hoàn như hàng hóa, dịch vụ (chẳng hạn như được mời đến dự tiệc từ thiện hoặc một sự kiện thể thao) thì bạn chỉ được khấu trừ khoản tiền vượt quá mức giá tương đương thị trường của những khoản bồi hoàn bạn nhận được.

5. Giữ lại tất cả nhũng giấy tờ liên quan đến các khoản mà bạn đã đóng góp, bất kể khoản đó nhiều hay ít. Nếu là khoản đóng góp bằng tiền mặt, phải giữ lại những giấy tờ của ngân hàng (bao gồm tờ check đã dùng, statement của ngân hàng hoặc của công ty thẻ tín dụng), giấy chứng nhận của tổ chức từ thiện có ghi ngày tháng, khoản tiền đóng góp, tên người đóng góp, hoặc chứng nhận khấu trừ từ tiền lương

6. Chỉ những khoản đã thực sự đóng góp trong năm thuế mới được khấu trừ. Ví dụ, nếu bạn hứa đóng góp $500 vào tháng 9 nhưng thực ra chỉ có $200 tính đến tháng 12 thì khoản khấu trừ của bạn là $200.

7. Bao gồm cả những khoản phí thẻ tín dụng và check trong năm mà bạn làm từ thiện mặc dù bạn có thể không trả hóa đơn thẻ tín dụng hoặc tài khoản của bạn được ghi nợ cho đến năm sau.

8. Với những khoản đóng góp bằng hoặc trên $250, bắt buộc bạn phải có giấy chứng nhận của tổ chức từ thiện ghi nhận khoản đóng góp. Giấy chứng nhận này bao gồm giá trị tiền mặt cuả khoản đóng góp, mô tả về tài sản mà bạn đóng góp, và (nếu có) tổ chức đó có tặng laị bạn hàng hoá hay dịch vụ gì không.

9. Để được khấu trừ khoản đóng góp của một tài sản trị giá bằng hoặc hơn $500, bạn phải điền mẫu đơn 8283, Đóng góp Từ thiện Không phải Tiền mặt (Noncash Charitable Contributions), đính kèm đơn này với giấy tờ khai hoàn thuế.

10. Nếu bạn đóng góp tài sản có giá trị hơn $5,000, thông thường bạn sẽ nhận được giấy ghi danh/công nhận. Trường hợp này, bạn phải điền vào phần B của mẫu đơn 8283 và đính kèm với giấy tờ khai hoàn thuế.

Thạc sĩ Emily K. Vu, CPA/CFF, MBA hiện là Giám Đốc Công Ty TTK Accounting Services, LLC và đang giảng dạy môn Kế Toán tại trường đại học Richard Stockton College of NJ. Xin liên lạc qua địa chỉ thư điện tử: ekvu@ttkaccounting.com.

Thạc sĩ Emily K. Vu, CPA/CFF, MBA