Thú hoang trên móng (Wild animals)

0

Mẫu 1:

• Sơn móng với màu trắng sữa
• Dùng cọ nét để vẽ các họa tiết màu đen như hình.
• Sơn topcoat.
• Đính hạt đá và đính hạt bi vàng xung quanh như mẫu.

Mẫu 2:

• Sơn móng với màu trắng bạc
• Với cọ nét màu đen, vẽ những họa tiết như mẫu.
• Sơn bóng cho móng.
• Đính hạt đá như mẫu.

Mẫu 3:

• Sơn móng màu trắng sữa.
• Dùng cọ kim tuyến vàng vẽ hình ở góc móng dưới như trong hình.
• Dùng cọ nét vẽ các hình tròn đen.
• Sơn topcoat.