Thơ ngây

0
254


Nails: KELLY PANG
Photography: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn xen kẽ móng màu vàng và trắng.


Bước 2: Chà nhẹ màu vàng lên móng trắng.


Bước 3: Chà lên tất cả các móng trắng.


Bước 4: Viền vàng ở móng.


Bước 5: Đính hạt lên móng.Móng hoàn tất.