Sóng / Waves

0
354


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Dặm 1 lớp mỏng màu hồng lên móng trắng.


Bước 2: Dặm màu vàng xéo ngang qua móng.


Bước 3: Thêm 1 lớp màu xanh ở đầu móng.
.


Bước 4: Vẽ hoa văn màu trắng


Bước 5
: Thêm 1 lớp hoa văn bên cạnh.
.


Bước 6: Đính đá trang trí