Nuôi dưỡng tình thương với muôn loài có thể giúp cải thiện sức khỏe của bạn

0

Con người chúng ta không tồn tại lẻ loi trên trái đất này. Sống cùng chúng ta là chim chóc, động vật, cá, cây cỏ,… Và đời sống của chúng cũng có giá trị riêng. Các nhà nghiên cứu tin rằng: Xây dựng cho mình một tình thương với muôn loài là một cảnh giới hiếm có của đạo đức con người, và cũng là chìa khóa giúp chất lượng cuộc sống của chính chúng ta được nâng lên.

Ảnh: Santuario Gaia

Theo các nhà nghiên cứu, bạn làm việc tốt không là chưa đủ; bạn phải làm việc tốt vì một động cơ đúng đắn. Một nghiên cứu nhận thấy rằng những người làm công tác tình nguyện thường sống lâu hơn những người không làm công tác tình nguyện; và điều này chỉ đúng khi những người làm tình nguyện có động cơ lương thiện, vì người khác, vì những sinh vật khác chứ không vì lợi ích bản thân.

Một nghiên cứu khác cũng nghiên cứu vấn đề này ở cấp độ tế bào. Họ nhận thấy người sống vì bản thân có mức độ viêm nhiễm tế bào cao hơn mức độ viêm nhiễm tế bào của những người sống với một lý tưởng lớn lao và biết hướng đến người khác, kể cả là hướng đến những sinh vật không-phải-con người.

Như vậy, theo các nhà nghiên cứu, chìa khóa để chúng ta thực sự hạnh phúc và khỏe mạnh đó là tìm thấy ý nghĩa và mục đích của đời mình, thể hiện được những giá trị mà bản thân tin tưởng, và xây dựng được một đời sống “tâm linh” lâu dài (không nhất thiết là phải theo một tôn giáo nào đó).

Một sự phong phú trong tinh thần được cho là có liên hệ với lòng thương người và thương vạn vật. Xây dựng được cho mình một lòng thương như thế, bạn sẽ cảm thấy mình kết nối hiệu quả hơn với muôn loài, chứ không chỉ với đồng loại của mình.

Tình thương dành cho muôn loài có thể mở rộng tầm nhìn và sự chú ý của bạn mà trước đây bạn chỉ dành cho bản thân. Sự kết nối trong đời sống nhờ đó sẽ giúp bạn phục hồi nhanh chóng hơn mỗi khi bị bệnh, tăng cường hệ miễn dịch của bạn và thậm chí là tăng tuổi thọ của bạn.

Những người biết kết nối với người khác và vạn vật sẽ giàu lòng cảm thông hơn, từ đó họ có được những mối quan hệ đáng tin cậy và lành mạnh hơn.

Khả năng kết nối xã hội kém được cho là một yếu tố gây ra hành vi phản xã hội (antisocial behavior), khiến chủ thể dễ bị cô lập (isolation) và suy giảm chất lượng cuộc sống (về thể chất lẫn tâm lý).

Triệu Khánh Ngọc – VietBeauty Magazine