Nail Art: ROSY MEMORIES

0
726

Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

Bước 1: Sơn móng màu xanh xám.
Bước 2: Vẽ tạo hình nâu.
Bước 3: Phối màu vẽ hoàn chỉnh hoa.
Bước 4: Viền trắng.
Bước 5: Chấm bi và sơn bóng.