Nail Art: Ngày khác lạ | A special day

0
691


Nails KELLY PANG
Photos HẢI TRẦN

Bước 1: Sơn móng màu xanh.
Bước 2: Phối màu trắng xanh, kẽ hình sóng.
Bước 3: Tạo thêm 1 lớp.
Bước 4: Thêm lớp nữa phía ngoài.
Bước 5: Hoàn chỉnh các lớp.
Bước 6: Viền trắng.
Bước 7: Sơn bóng.